Weer twee nieuwe leaflets gepubliceerd

leafletEen van de speerpunten van het IHBV is kennisverspreiding. Dit doen we onder ander door leaflets te maken in samenwerking met professionals. Vandaag zijn weer twee nieuwe leaflets gepubliceerd:

“Volwassen hoogbegaafde cliënten in de GGZ. Waarom is het nodig om bij de intake alert te zijn op hoogbegaafdheid?”
Hoewel hoogbegaafdheid geen DSM classificatie is, melden veel hoogbegaafde volwassenen
zich bij de GGZ met psychische klachten die verband houden met hun hoogbegaafdheid. In de opleidingen voor professionals in de GGZ is vaak nog weinig aandacht voor deze problematiek. Daardoor wordt hoogbegaafdheid soms over het hoofd gezien en worden kenmerkende ge-dragingen van hoogbegaafde cliënten soms verkeerd uitgelegd. Dit kan leiden tot onjuiste of onvolledige diagnoses, wederzijds onbegrip, frustraties bij cliënten zowel als hulpverleners, en voortijdig afbreken van het contact.

“Hoogbegaafde werknemers duurzaam inzetten. Meer voldoening en betere prestaties met inzichten uit de positieve psychologie.”
Hoogbegaafden hebben veel eigenschappen die hen tot waardevolle werknemers kunnen maken voor een bedrijf of instelling. Hoe kan een werkgever de natuurlijke gedrevenheid van een hoogbegaafde werknemer effectief en duurzaam inzetten? In de positieve psychologie zijn veel aanknopingspunten en aanbevelingen te vinden.

Je vindt deze en de andere leaflets van het IHBV op deze pagina.