Wetenschappelijk onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen kenmerken van autisme en hoogbegaafdheid

Het IHBV wil samenwerken met het Nederlands Autisme Register (NAR) om te helpen meer inzicht te krijgen in bepaalde verschillen en overeenkomsten in kenmerken van mensen met autisme en mensen die hoogbegaafd zijn.
Het NAR is ondergebracht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en verzamelt al enkele jaren systematisch gegevens over de levensloop van mensen met een autismediagnose. Dit jaar is het NAR gestart om ook gegevens te verzamelen bij mensen zonder autisme, om zo een controlegroep op te bouwen en via analyses tot aanvullende inzichten te komen. De NAR maakt gebruik van gevalideerde vragenlijsten om autismekenmerken en bijvoorbeeld prikkelverwerking te kunnen meten. In het algemene deel wordt o.a. gevraagd naar het gemeten dan wel geschatte IQ van de respondenten. Het is daardoor bekend, dat er deelnemers met een IQ boven de 130 én een formeel gestelde autismediagnose zijn.
We roepen u bij deze van harte op om deel te nemen aan de vorming van een controlegroep van hoogbegaafden. Dus van mensen mét een gemeten of geschat IQ van boven de 130, maar zonder een eigen autismediagnose of een autismediagnose in het gezin of in de naaste familie. Mocht je hoogbegaafd zijn én een formele autismediagnose hebben, dan kun je deelnemen aan het hoofdonderzoek.

Zie verder de informatie hieronder.

Autisme en hoogbegaafdheid

Meld u nu aan!

Het Nederlands Autisme Register (NAR) verzamelt gegevens over de levensloop van een grote groep mensen met autisme. Gegevens die ouders, wettelijk vertegenwoordigers en mensen met autisme zelf met ons delen. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Zo kunnen we samen beter opkomen voor het welzijn van mensen met autisme in Nederland. Hoogbegaafdheid en autisme worden vaak met elkaar in verband gebracht. Toch weten we nog weinig over dit onderwerp. De komende jaren willen we meer informatie verzamelen over hoogbegaafdheid bij mensen met en zonder autisme.

In het Nederlands Autisme Register staan ruim 2000 mensen met autisme ingeschreven. We zijn nu ook op zoek naar mensen zonder autisme, zodat we ervaringen van mensen met én zonder autisme met elkaar kunnen vergelijken. Op die manier kunnen we nog beter begrijpen wat autisme is en hoe mensen met autisme ondersteund kunnen worden. U kunt ons hierbij helpen!
> Heeft u zelf geen autisme?
> Bent u 16 jaar of ouder?
> Heeft u zelf geen direct gezinslid met autisme (zoals een broer, zus, vader, moeder, zoon, dochter)?

Dan kunt u zich aanmelden via: https://www.nederlandsautismeregister.nl/aanmelden/controlegroep.html.
Deelnemers met autisme kunnen zich ook nog steeds aanmelden: https://www.nederlandsautismeregister.nl/aanmelden

U ontvangt dan ongeveer één keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Per keer kunt u beslissen of u wilt meedoen. Deelname is vrijwillig en er zijn geen kosten aan verbonden. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Nederlands Autisme Register | Vrije Universiteit Amsterdam | Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen | Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie | kamer VU-FGB 3E-17 | Van der Boechorststraat 1 | 1081 BT Amsterdam | 020 5983168 | [email protected] | www.nederlandsautismeregister.nl